Kayıt Evrakları

  1. 2 adet  Biyometrik Resim
  2. Sabıka Kaydı (E-Devletten)
  3. Öğrenim Belgesi
  4. Sağlık Raporu (2 adet Resim)